Om os


En del af vores fundament bygger på inklusion, vores samarbejdskultur og opmærksomhed på originalitet

Om Ractic Group

 

Vores virksomheds fundament bygger på kommunikation med mennesker og gensidig respekt, og nytænkning er vores inspiration. Det er altafgørende for fællesskabet, og med passion og engagement styrker vi hinanden.


Vores fælles samarbejde sætter rammerne for vores individuelle succes.


Ractic Group er et samlingspunkt af dygtige mennesker, brands og talenter som sammen danner vores kerneværdier det at løfte hinanden og præstere i fællesskab. Vi bliver inspireret af kreativitet og vi støtter nytænkning. Vi investerer i mennesker, og med vores brands sikrer vi iøjnefaldende resultater.

Vores vision


Vores vision er at give den enkelte person, virksomhed og organisation de bedste valgmuligheder for at opnå mere. Vi elsker at være nysgerrige efter mennesker som er søgende efter forbedringer, der kan skabe en bedre dag i morgen.


Fælleskab betyder alting – og en fælles virksomhedsånd for sammenhold og venlighed er de bærende faktorer.


Derfor er vores stolthed for fælles målsætninger det som fører til fantastiske resultater sammen.

Adfærdskodeks


Vi vil gerne tage ansvar når vi arbejder sammen med mennesker og samtidig forbedre måden, vi arbejder på for at sikre et godt arbejdsmiljø.


Vi arbejder i en branche som konstant er i global udvikling, og vi skal agere som et godt eksemplar i alt, hvad vi gør. Vores ansvar definerer, hvem vi er.


Vi har 4 adfærdsregler som sætter retningen for, hvordan vi ønsker at afspejle os.

1. Vi bevarer respektfulde relationer blandt vores kolleger, fælleskaber og samarbejdspartnere.


2. Vi bestræder os på at opretholde de højeste standarder inden for vores tjenester.


3. Vi respekterer det enkelte menneskes rettigheder i hele vores kæde af brands.


4. Vi tager ansvar for os selv og sikrer at vores kolleger og samarbejdspartnere bidrager til et godt arbejdsmiljø.